Drobečková navigace

Úvod > Potřebuji poradit > Co je psychoterapie?

Co je psychoterapie?

Jednoduše je možné říci, že psychoterapie je léčba sdílením a léčba vztahem. Ať v psychoterapii používáme různé techniky nebo si „jen povídáme“, vždy dochází k tzv. regulaci emocí. Klient přináší emoce, se kterými si neví rady. Má silné úzkosti, je ztrápený depresí, má výlevy vzteku, je k smrti unavený. Úkolem psychoterapeuta je pomoci mu rozumět tomu, co se kolem něj děje, vidět věci v širší perspektivě a zregulovat emoce tak, aby se klientovi žilo lépe. Někdy přechodně během psychoterapie dojde ke zintenzivnění emocí právě tím, že se jim přestaneme vyhýbat a poprvé je začneme prozkoumávat. Vydržíme-li přechodné zhoupnutí, dochází k úlevě a zvládnutí celé situace.

Základním pracovním prostředkem psychoterapeutické práce je slovo, rozhovor a vyprávění. Prohlédnutí problému z různých perspektiv může ulevit od nepříjemného prožívání a otevřít dveře novým pohledům. Na podkladě sdílení příběhu a důvěry vzniká mezi klientem a psychoterapeutem pracovní spojenectví a psychoterapeutický vztah, který je nezbytnou podmínkou u všech středně a dlouhodobých terapií.

Psychoterapeutický přístup je jedinečný svou povahou. Odlišuje se do jisté míry od poradenství svým důrazem na proaktivní přístup klienta k terapii. Klient si volí téma terapie, tempo terapie a klient je mírou efektu psychoterapie. Všechny informace, které klient v terapii svěřuje, považuje terapeut za důvěrná. Psychoterapeut podobně jako lékař je vůči klientovi vázán povinnou mlčenlivostí. Terapeut si ponechává právo na konzultaci průběhu terapie v rámci odborné supervize své práce.