Drobečková navigace

Úvod > MSBR > Celodenní setkání s všímavostí

Celodenní setkání s všímavostí

Součástí kurzu Snižování stresu pomocí všímavosti je celodenní meditační ztišení. Jedná se o intenzivní nácvik technik všímavosti. Jeho východiskem je chvilkové "obrácení se" dovnitř do sebe nebo jinými slovy stažení se ze sociálních kontaktů. Na chvíli se vzdáváme svých sociálních stereotypů, na chvilku přestaneme jeden na druhého mluvit a jinak se k sobě sociálně vztahovat. Vytvoříme prostor pro ponoření se sami do sebe, zkoumání vlastní mysli a vlastního prožívání.

Celý den je strukturován, jednotlivá cvičení jsou doprovázená instrukcí. A jediným Vaším úkolem je být všímavý a plynout s instrukcí.Strávíme tento den v tělocvičně centra Jóga Jihlava, kde je k dispozici dostatek cvičebních podložek a meditačních polštářů. 

Setkání jsou otevřená i účastníkům předchozích kurzů MBSR a všem, kteří mají zkušenost s meditací a chtějí posílit nebo nastartovat svou praxi. Příspěvek 200,- je určen na zaplacení tělocvičny. Frekventanti aktuálního kurzu mají příspěvek započítaný v ceně kurzu. 

 1.jpg2.jpg