Drobečková navigace

Úvod > Potřebuji poradit > Jak vypadá psychoterapeutické sezení?

Jak vypadá psychoterapeutické sezení?

Klient si většinou domlouvá první schůzku telefonicky nebo prostřednictvím emailu. Může být doporučen psychiatrem po předchozím psychiatrickém vyšetření, ale může chtít pracovat na svých problémech i sám za sebe.

První sezení bývá nejčastěji určeno ke zmapování problémů, s nimiž klient přichází, a k uzavření tzv. terapeutického kontraktu. Terapeutický kontrakt je uzavírán ústně. Terapeut nabízí styl práce – vedení rozhovoru, prozkoumávání témat, vedoucích k nepříjemnému prožívání v životě klienta, anebo používání specifických technik práce podle psychoterapeutického směru, v němž je terapeut vzdělán. Všechny tyto postupy jsou nezbytné pro změnu v prožívání klienta, vedoucí ke zmírnění jeho psychických obtíží. Terapeutický kontrakt zahrnuje nabídku na straně terapeuta, požadavky a obtíže, se kterými přichází klient, a charakteristiky setkávání (frekvence sezení, délka sezení, platba apod.).

Na konci prvního sezení na základě uzavřeného kontraktu se plánují další sezení. Podle povahy problému se může jednat o:

  • emergentní psychoterapii (do 6 sezení)
  • krátkodobou psychoterapii (do 20 sezení)
  • střednědobou psychoterapii (do 50 sezení)
  • dlouhodobou psychoterapii (nad 50 sezení)

Klient i psychoterapeut se zavazují k dodržování vzájemně smluvených termínů. Pokud se klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit na sjednané sezení, je nutné, aby se nejpozději dva dny předem omluvil, telefonicky nebo emailem. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit celou částku za objednanou konzultaci. Během psychoterapie vzniká intenzivní pracovní spojenectví a terapeutický vztah mezi klientem a terapeutem. Jedinečným aspektem tohoto spojenectví je bezpečný prostor, kde má klient možnost prozkoumávat své emoce a myšlenky, vidět je v nových souvislostech, měnit perspektivu nebo prožívání.